Jesteś tutaj:
  • Strona główna
  • >
  • Aktualności
  • >
  • 20 mln zł na rozwój Occubee. Będą wspierać retailerów i producentów w automatyzacji łańcucha dostaw
Cofnij do listy

20 mln zł na rozwój Occubee. Będą wspierać retailerów i producentów w automatyzacji łańcucha dostaw

O tym, w jaki sposób technologie Big Data i algorytmy uczenia maszynowego mogą wspierać retailerów i producentów w automatyzacji łańcucha dostaw, mówi w Wiadomościach Handlowych Kamil Folkert, CSO w 3Soft, współtwórca Occubee.

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest obarczone wieloma wyzwaniami, o czym producenci i retailerzy przekonują się na co dzień. W odpowiedzi na to powstało Occubee. To oprogramowanie oferowane w modelu SaaS, które pomaga optymalizować i automatyzować procesy z obszarów replenishmentu oraz zarządzania popytem. Teraz, z udziałem środków od inwestorów, zamierzamy je rozwijać i komercjalizować w skali globalnej. Na początek w krajach CEE i LATAM.

Handel detaliczny z powodzeniem wykorzystuje nowe technologie, w tym systemy bazujące na sztucznej inteligencji, zaawansowanej analityce i przetwarzaniu danych w chmurze. Wiodącym kierunkiem w rozwoju rynku retail jest automatyzacja i cyfryzacja procesów.

Dokąd zmierza retail?

Zgodnie z wynikami ankiety BDO Research z 2021 r., blisko połowa pytanych retailerów zdigitalizowała już swój łańcuch dostaw. 43 proc. zamierza to zrobić w najbliższym roku. Odpowiedzi te nie dziwią, bowiem rozwój strategicznych obszarów funkcjonowania firm (takich jak supply chain) w duchu data-driven, stanowi nie tylko przepustkę do zwiększania wartości przedsiębiorstw, ale jest wprost konieczny do przetrwania na rynku.

Co więcej, zaawansowana analiza danych oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym oraz, możliwa dzięki niej, automatyzacja procesów – w ostatnich latach stały się dla retailerów tarczą w obliczu wyzwań, w tym skutków pandemii, zawirowań gospodarczych i geopolitycznych, zerwanych łańcuchów dostaw i niedoborów kadrowych. Jednocześnie pozwalają sprzedawcom detalicznym skuteczniej radzić sobie w nowych warunkach rynkowych dyktowanych m.in. przez inflację, dynamicznie rozwijający się e-commerce oraz rosnące wymagania konsumentów. Dotyczy to wszystkich sektorów, od FMCG, przez elektronikę, wyposażenie wnętrz, po fashion i artykuły dziecięce.

SaaS do optymalizacji i automatyzacji łańcucha dostaw

W ślad za obserwacjami płynącymi z rynku retail i w świetle megatrendów technologicznych, firma 3Soft S.A. stworzyła Occubee. To zawansowane oprogramowanie do prognozowania sprzedaży i popytu. Wykorzystała tu wieloletnie doświadczenie i kluczowe kompetencje w obszarach Data Science, Data Management i Business Automation. Dzięki temu powstał produkt oferowany w modelu SaaS, który adresuje wyzwania branży handlowej, a jednocześnie odpowiada na potrzebę optymalizacji procesów.

Occubee pozwala naszym klientom budować przewagi konkurencyjne, zwiększać sprzedaż i redukować koszty, w relatywnie krótkim czasie od wdrożenia. Dzięki zastosowaniu technologii Big Data i algorytmów uczenia maszynowego umożliwia analizowanie dużych zbiorów danych i pełniejsze wykorzystanie wiedzy w nich zawartej. Na poziomie strategicznym pozwala podejmować decyzje biznesowe w oparciu o fakty, a nie intuicję. Na poziomie operacyjnym wspiera automatyzację powtarzalnych zadań, które często stanowią większość działań niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania biznesu. Dzięki temu pracownicy zyskują czas na sprawy wymagające ich szczególnej uwagi, kreatywności i specjalistycznej wiedzy.

dr inż. Kamil Folkert, Chief Revenue Officer w Occubee

Mierzalny wpływ na biznes

Według McKinsey Digital, dzięki prognozowaniu popytu na bazie modeli AI można ograniczyć o 65 proc. utraconą sprzedaż wynikającą z braków magazynowych oraz zmniejszyć koszty magazynowania o 10-40 proc. Przewidywanie przyszłych zdarzeń biznesowych na podstawie zaawansowanej analizy danych umożliwia podejmowanie skuteczniejszych decyzji strategicznych i udoskonalenie działań operacyjnych. AI i Machine Learning znajdują zastosowanie m.in. analizie trendów i preferencji klientów, optymalizacji oferty produktowej, usprawnianiu generowania zleceń produkcyjnych czy zamówień do dostawców.

Occubee pozwala automatyzować łańcuch dostaw przede wszystkich w obszarach replenishmentu oraz demand managementu. Zasadniczą rolę odgrywa tu prognozowanie sprzedaży i popytu. Prognozy generuje się w oparciu o historyczne dane sprzedażowe, które stanowią motor napędowy do trenowania modeli uczenia maszynowego. Oprócz nich bierze się pod uwagę inne zmienne wewnętrzne (np. cenniki, lokalizacje sklepów, akcje marketingowe) oraz zewnętrzne (np. pogoda, święta). W rezultacie powstają wysokiej jakości prognozy, które ułatwiają planowanie zatowarowania sklepów i magazynów, w krótkim (np. dziennym), jak i długim (6-12 miesięcznym) horyzoncie czasowym.

Rozwiązanie ma charakter „open box” i jest skalowalne. Pozwala użytkownikom definiować własne procesy biznesowe i konfigurować szereg parametrów specyficznych dla konkretnego przypadku biznesowego. System działa w chmurze, co zapewnia efektywny monitoring przepływu danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to m.in. generowanie alertów w sytuacji, gdy zauważa się anomalie biznesowe w spływających na bieżąco danych.

Game changer dla średniej wielkości retailerów

Co podkreślają twórcy Occubee, rozwiązania bazujące na AI nie są zarezerwowane dla gigantów retailu. Firmy reprezentujące midmarket mierzą się bowiem z takimi samymi wyzwaniami. Jednak z uwagi m.in. na mniejszą skalę działania i środki finansowe, potrzebują gotowych narzędzi informatycznych. Takich, które będą mogli wdrożyć bez konieczności inwestowania we własne data center, drogą infrastrukturę IT czy zmianę systemów transakcyjnych.

Z siły AI mogą korzystać nie tylko największe korporacje i międzynarodowe sieci handlowe. Occubee tego dowodzi. Stworzyliśmy ten produkt głównie z myślą o średnich i rozwijających się retailerach, którzy posiadają dane historyczne pozwalające prognozować przyszłe zdarzenia biznesowe. Dzięki modelowi SaaS jest to rozwiązanie atrakcyjne finansowo i efektywne biznesowo. W ten sposób obniżamy barierę wejścia i ułatwiamy wdrożenie AI w przedsiębiorstwach o mniejszej skali.

dr inż. Kamil Folkert, Chief Revenue Officer w Occubee

Inwestorzy uwierzyli w Occubee

Premiera Occubee odbyła się we wrześniu 2020 r. Od tego czasu, producent narzędzia – 3Soft S.A. – pozyskał klientów w Polsce i Meksyku oraz znacząco rozbudował zespół produkcyjny, konsultingowy oraz komercyjny. Teraz rozwój i komercjalizacja narzędzia wchodzą w nową fazę, dzięki umowie inwestycyjnej zawartej z funduszem Warsaw Equity Group (WEG) i Cezarym Smorszczewskim. Łączna wartość inwestycji wynosi 20 milionów złotych.

Od początku budowania naszego produktu, myślimy o Occubee jako o marce globalnej, a priorytetem w naszej długoterminowej strategii działania jest skalowanie biznesu. Środki z tej rundy inwestycyjnej pozwolą nam realizować ambitne plany i wzmocnić pozycję rynkową. Będziemy intensyfikować działania sprzedażowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Ameryki Łacińskiej. Widzimy duży potencjał w komercjalizacji naszego narzędzia w krajach rozwijających się, w których adopcja tego typu rozwiązań pozostaje na relatywnie niskim poziomie.

Michał Koziara, Chief Executive Officer w 3Soft S.A.

Firma już zaczęła wcielać te plany w życie. W Polsce i Meksyku działają zespoły sprzedażowe. Do końca 2023 r. liczba wszystkich zatrudnionych na pokładzie Occubee ma zostać podwojona.

Artykuł został opublikowany na portalu wiadomoscihandlowe.pl.

Lubisz wiedzieć więcej?

Dołącz do naszego newslettera

Newslettery wysyłane są w formacie wiadomości e-mail, nie częściej niż raz w miesiącu bądź niezwłocznie w przypadku istotnych aktualności/zmian/treści edukacyjnych. Więcej w regulaminie.