Automatyzacja w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Occubee wspiera procesy biznesowe oraz dostarcza rzetelne informacje oparte na liczbach, co pozwala podejmować świadome decyzje biznesowe. Dzięki temu podniesiesz efektywność pracy, uprościsz powtarzalne zadania i uwolnisz czas na pracę kreatywną oraz wymagającą eksperckiej wiedzy.

Realne korzyści

Co wyróżnia automatyzację procesów w zarządzaniu łańcuchem dostaw z Occubee?

Możliwość podejmowania precyzyjnych, świadomych decyzji w oparciu o fakty, a nie intuicję

Z Occubee, za sprawą kompleksowej analizy dużych zbiorów danych, masz możliwość budowania konkurencyjnej strategii biznesowej w oparciu o realne dane i ich jakościową analizę.

Tylko 20% danych generowanych wewnątrz firm jest wykorzystywanych do podejmowania decyzji. Stopień złożoności biznesu już zazwyczaj nie „mieści” się w powszechnie używanym Excelu. Urósł w sensie mnogości systemów informatycznych oraz danych w nich przechowywanych.

Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji biznes jest w stanie zapanować nad wszystkimi dostępnymi informacjami – i tymi bieżącymi, i historycznymi, i łatwymi do analizy, i skomplikowanymi.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i modelach Machine Learning obniżają ryzyko pomyłek w zarządzaniu procesami. Dzięki Occubee możesz podejmować decyzje w oparciu o prognozy wygenerowane przez wyrafinowane metody matematyczne i Data Science.

Uwolnienie potencjału Twoich ekspertów

Celem wdrożenia sztucznej inteligencji w biznesie powinno być wykorzystanie jej do zadań prostych, wymagających ze względu na ilość danych, ale powtarzalnych i często nużących. To kilka procent całości biznesu, które są niezbędne do jego prowadzenia, ale niewymagające ani kreatywności, ani specjalistycznej wiedzy.

Automatyzacja wybranych obszarów łańcucha dostaw daje specjalistom i ekspertom w Twojej firmie czas na monitorowanie procesów, skupienie się na problematycznych, a także najbardziej rentownych obszarach biznesu oraz podejmowanie trafniejszych i bardziej świadomych decyzji.

Celem Occubee jest wsparcie dla pracy eksperckiej. Cały proces analityczny, szukanie zależności i prawidłowości zostaje powierzone algorytmom, a system przejmuje tę część obowiązków, która możliwa jest do modelowania przy użyciu algorytmów. Pozostawia jednak możliwość ingerencji i podjęcia ostatecznej decyzji przez ekspertów.

Twoi pracownicy zyskują czas na sprawy wymagające ich szczególnej uwagi, kompetencji i kreatywności, mając więcej przestrzeni do podejmowania decyzji zasadniczo wpływających na biznes.

Skalowalność i możliwość dostosowania poziomu automatyzacji do potrzeb biznesu

Occubee wspiera różne biznesy o różnej skali. Co istotne, nie zmieniamy procesów biznesowych, ale sprawiamy, że ich jakość, a co za tym idzie wyniki Twojej pracy są lepsze.

Automatyzacja łatwych i powtarzalnych zadań ułatwi Ci skalowanie biznesu. Uwolnij potencjał tam, gdzie to możliwe, analizą danych zajmie się sztuczna inteligencja. Jednocześnie zachowasz kontrolę nad dynamicznymi i szybko zmieniającymi się procesami w Twojej firmie, przy automatyzacji rutynowych czynności i zadań.

Oferowany w Occubee Designer Procesów pozwala zapewnić elastyczność i odwzorować złożoność biznesową. Uwzględnimy w nim kluczowe aspekty, jakie zachodzą na linii prognozy sprzedaży – polecenia komisjonowania oraz prognozy popytu – zamówienia do dostawców. Co istotne, możesz wybrać, czy procesy powinny działać w pełni automatycznie, czy tylko częściowo, umożliwiając nadzór Twoich ekspertów.

Nowe spojrzenie na biznes

Osiągaj więcej z Occubee

Bez Occubee

Ręczna modyfikacja

Codzienna, manualna modyfikacja zamówień i poleceń zatowarowania w celu dostosowania ilości towaru do aktualnej dynamiki sprzedaży.

Silosy danych

Rozproszenie danych w różnych systemach informatycznych utrudniające ich całościową analizę i wyciąganie wartościowych informacji biznesowych.

Tradycyjne metody

Prognozowanie oparte o intuicję i czasochłonne analizy eksperckie.

Z Occubee

Automatyczna modyfikacja

Automatyczne dopasowanie zamówień i poleceń zatowarowania do aktualnej dynamiki sprzedaży.

Holistyczna analiza danych

Zbieranie i analizowanie danych pochodzących z całego przedsiębiorstwa. Crossdepartamentowe podejście do gromadzenia, przetwarzania i zarządzania danymi.

Zaawansowane metody

Prognozowanie z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Przykładowe scenariusze zarządzania procesami

Umów
discovery call

Porozmawiaj z naszym konsultantem o potrzebach Twojego biznesu.

cta-image