Demand
Management

Zatowarowanie magazynów, składanie zamówień
u dostawców i zleceń produkcyjnych

Efektywnie zarządzaj popytem w oparciu o prognozy i precyzyjnie zdefiniowane strategie magazynowe. W pełni wykorzystaj potencjał każdego magazynu i utrzymuj optymalny poziom zapasów. Wyeliminuj straty w logistyce.

Krok po kroku

Jak to robimy w Occubee?

Krok 1

Prognoza popytu

System dostarcza średnio- i długoterminowe prognozy popytu dla wybranych rynków, kanałów sprzedaży lub grup asortymentowych.

Bazę dla procesu prognozowania stanowią dane sprzedażowe (paragonowe), dane z dokumentów dostaw i zamówień od klientów B2B. W prognozach uwzględniane są też czynniki zewnętrzne, takie jak trendy sprzedaży i zmiany zachowań konsumentów.

Krok 2

Zapotrzebowanie magazynowe

Na podstawie zestawienia prognozy popytu ze stockiem magazynowym, system generuje zapotrzebowanie na konkretne towary lub grupy produktowe dla danego magazynu.

Zapotrzebowania uwzględniają też dodatkowe parametry, takie jak pojemność i asortyment magazynu, poziomy minimum/optimum/maksimum stanu magazynowego dla SKU lub kategorii produktowej oraz towar w drodze.

Krok 3

Zamówienie do dostawcy

W oparciu o zapotrzebowania magazynowe system generuje automatycznie zamówienia do dostawców i/lub zlecenia produkcyjne.

Uwzględnia przy tym informacje o możliwościach dostawców lub produkcji własnej (m.in. minima produkcyjne, lead time, zamówienia w realizacji). Automatyzacja przyspiesza składanie zamówień i zwiększa wydajność procesów na linii magazyn-dostawca/zakład produkcyjny.

Przebieg procesu

Jak Occubee współpracuje
z Twoimi systemami?

Occubee działa równolegle do innych systemów informatycznych i nie zakłóca bieżących procesów. Dzięki temu możliwe jest płynne wdrożenie, a następnie korzystanie z platformy, przy zachowaniu ciągłości działania istniejącej infrastruktury IT.
System źródłowy Klienta

System ERP

Pobieranie
danych

Pobieranie danych sprzedażowych i słownikowych

Prognoza
popytu

Przetwarzanie danych, trenowanie modeli i generowanie prognoz popytu

Zapotrzebowanie
magazynowe

Generowanie zapotrzebowań magazynowych

Zamówienie
do dostawcy

Generowanie propozycji zamówień do dostawców i/lub zleceń produkcyjnych

Udostępnienie zamówień

Udostępnienie zamówień do dostawców i/lub zleceń produkcyjnych

System źródłowy Klienta

System ERP

Jakie korzyści
możesz osiągnąć?

Zoptymalizuj stany magazynowe

Zrównoważ zapasy pod kątem dostępności towarów, a jednocześnie zaalokowanego kapitału. Zatowarowuj magazyny uwzględniając specyfikę każdego
z nich, wynikającą z obsługiwanego rynku, kanału sprzedaży czy przechowywanego asortymentu.

Wyeliminuj ryzyko out-of-stocków

Zwiększ odporność swojego biznesu na skutki zakłóconych łańcuchów dostaw.
Z dużym wyprzedzeniem planuj zamówienia na bazie prognoz. Wybieraj dostawców oferujących krótszy lead time.

Zredukuj koszty magazynowania

Kontroluj na bieżąco stopień wypełnienia magazynów. Unikaj overstocków, które powodują konieczność budowy lub wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej.

Zwiększ wydajność logistyki

Zoptymalizuj liczbę dostaw. Zadbaj o możliwie najwyższy stopień wypełnienia samochodów dostawczych i kontenerów. Przestań transportować powietrze.

Ogranicz straty

Zredukuj marnotrawstwo surowców wykorzystywanych
w produkcji własnej. Wyeliminuj straty gotowych produktów. Zmniejsz ślad węglowy dzięki przemyślanej logistyce.

Umów demo

Spotkaj się z naszym konsultantem i zobacz,
jak działa Demand Management w Occubee.

cta-image

Lubisz wiedzieć więcej?

Dołącz do naszego newslettera

Newslettery wysyłane są w formacie wiadomości e-mail, nie częściej niż raz w miesiącu bądź niezwłocznie w przypadku istotnych aktualności/zmian/treści edukacyjnych. Więcej w regulaminie.