Cofnij do listy

Pierwszy wpis do rejestru

Occubee S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 81667

Nr monitora: 28/2024

Data publikacji: 2024-02-08

Treść ogłoszenia:

W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS  nr 1 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA  3. OCCUBEE SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica GAWRONÓW nr domu 6 kod pocztowy 40-527 poczta KATOWICE kraj POLSKA  3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@OCCUBEE. COM 4. Adres strony internetowej WWW.OCCUBEE.COM Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 09.01.2024  R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ZYMEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. JESIONOWEJ 22/IV, REP . A NR 390/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PODZIAŁ 2. 09.01.2024, SPÓŁKA  POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU TEJ SPÓŁKI STANOWIĄCYCH ZORGANIZOWANĄ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA NA SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ POD FIRMĄ OCCUBEE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE ZGODNIE Z ART. 529 § 1 PKT 4) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 09.01.2024 ROKU ORAZ UCHWAŁY NR 3 AKCJONARIUSZY SPÓŁKI OCCUBEE SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH Z DNIA 09.01.2024 ROKU. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. 3SOFT SPÓŁKA AKCYJNA, SPÓŁKA AKCYJNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000422810 5. 242918006 6. 6342808932 Rub. 7 . Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki  1. 799997,00 ZŁ 3. 799997 4. 1,00 ZŁ 5. 799997,00 ZŁ  PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 799997 ,00  ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 799997 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE  Dz.  2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW  ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób  wchodzących w skład organu 1 1.  FOLKERT 2. KAMIL 3. 86060216331 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOZIARA 2. MICHAŁ 3. 77072501294 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1.  RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.  KRZESIAK 2. MICHAŁ 3. 77060104979 2 1. WESTLING  2. GUNNAR 3 1. SZUMADA 2. JAN 3. 97012312937 4 1. SMORSZCZEWSKI 2. CEZARY 3. 65072510491 5 1. BIEŃKOWSKI 2. DAWID 3. 80040405016  Dz. 3.  Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW  I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 2. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ  PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3 2. 58  29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE  POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 4 2. 62 02  Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM  W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 62 03 Z DZIAŁAL NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE  TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;  ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 8  2.  63  12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH  9 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW.