Jak pracujemy?

Domeną pracy z nami jest długotrwała współpraca i partnerskie relacje. Chcemy dostarczać biznesowi korzyści wynikające z zaawansowanej analizy danych, pozostawiając przy tym pełną kontrolę nad przebiegiem procesów w całym łańcuchu dostaw.

Podstawą naszej pracy jest współpraca

Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów z działów Business Consulting, Data Analysis, Data Science, Product i Customer Impact dokłada starań, aby dostarczyć Twojej firmie jak najwyższą jakość wyników liczbowych i wspierać udoskonalanie złożonych procesów łańcucha dostaw.

Wspólnie z Twoim zespołem analizujemy procesy, odkrywamy kwestie problemowe i omawiamy sposoby ich eliminacji. Rozważamy też możliwości odciążenia ekspertów dziedzinowych od prostych, powtarzalnych i wykonywanych manualnie czynności, poprzez automatyzację procesów. Wszystko po to, by uwolnić ich cenny czas i potencjał.
Współpraca z nami

Dlaczego warto usprawniać łańcuch dostaw z Occubee?

Wykorzystanie pełnej mocy sztucznej inteligencji

Możesz zwiększyć wartość Twojego biznesu i wyprzedzić konkurencję, korzystając z najnowocześniejszych technologii i megatrendów w obszarze zaawansowanej analizy danych i AI.

Nasi data scientiści tworzą modele uczenia maszynowego dopasowane do specyfiki konkretnych firm i branż. To spersonalizowane i pragmatyczne podejście pozwala wykorzystać Twoje dane w najbardziej efektywny sposób. Dzięki temu rezultaty zobaczysz w krótkim czasie po wdrożeniu platformy. Uczenie maszynowe zapewnia stałą aktualizację algorytmu, co oznacza, że z każdą nową porcją danych podnosi się jakość prognoz i generowanych wyników.

Zaangażowanie konsultantów biznesowych

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, którzy będą przewodnikami w procesie analizy i wyboru najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy.

Każda branża i firma, a nawet proces mają swoją specyfikę. Wiemy o tym, dlatego do współpracy z Twoim zespołem delegujemy doświadczonych konsultantów biznesowych, którzy krok po kroku analizują procesy i wymagania, aby następnie adekwatnie zaadresować je za pomocą Occubee.

Bieżące wsparcie w Twojej drodze do sukcesu

Na każdym etapie współpracy oferujemy Ci profesjonalne wsparcie naszego zespołu, w tym specjalistów w obszarach analizy danych, data science i wdrażania oprogramowania.

Twój sukces to nasz sukces. Stawiamy na długoterminową współpracę i chcemy towarzyszyć Ci w osiąganiu najlepszych rezultatów biznesowych z Occubee. Regularnie prowadzimy ewaluację naszych działań, co pozwala dokonać niezbędnych adaptacji lub dostrzec nowe szanse. O kompleksową opiekę podczas wdrożenia i codziennego użytkowania platformy dba nasz zespół Customer Impact.
Poznaj możliwości Occubee

Od czego zacząć?

Weź udział w warsztatach biznesowo-technologicznych

Podczas bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez naszych Business Consultantów, omawiamy procesy łańcucha dostaw w Twojej firmie, charakterystykę dostępnych danych oraz identyfikujemy szanse w rozumieniu biznesowym. Wspólnie wskazujemy obszary, które mogą podlegać optymalizacji poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na postawie pozyskanych informacji przygotowujemy analizę biznesową, która zawiera podsumowanie prześwietlonych procesów oraz wnioski i rekomendacje naszych ekspertów.
Lubisz wiedzieć więcej?

Umów spotkanie

Dowiedz się więcej o Occubee i zaplanuj warsztaty biznesowe z naszymi ekspertami.
Wdrożenie i korzystanie z Occubee

Czego możesz
się spodziewać?

Wymiana wiedzy biznesowej i doświadczeń

By w pełni wykorzystać potencjał Occubee w Twojej firmie, konieczna jest wnikliwa analiza warunków biznesowych i wybranych procesów łańcucha dostaw. Wymiana wiedzy w ramach warsztatów wdrożeniowych i konsultacji w gronie ekspertów, pozwoli nam wspólnie określić najkorzystniejszy plan działania, aby Occubee stanowiło jak największe wsparcie dla specjalistów dziedzinowych z Twojej organizacji.

Stała współpraca zespołów projektowych i technicznych

Przedstawimy Twojemu zespołowi dokładny plan wdrożenia, abyście mogli zaalokować czas wszystkich osób niezbędnych do jego przeprowadzenia. Gwarancją sukcesu będzie bliska współpraca Onboarding Managera z Occubee i Project Managera po Twojej stronie, koordynujących pracę ekspertów ze wszystkich zespołów.

Szkolenie użytkowników i wsparcie w obsłudze systemu

W ramach wdrożenia platformy szkolimy użytkowników i odpowiadamy na wszelkie pytania. Po wdrożeniu wchodzimy w kilkumiesięczny okres Hyper Care, który gwarantuje utrzymanie regularnych statusów z naszym zespołem. W etapie Business-as-Usual także będziemy do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Jakie wsparcie otrzymasz?

Podczas wdrożenia:

Wsparcie dedykowanego Onboarding Managera, który wraz z Project Managerem z Twojego zespołu, koordynuje proces wdrożenia i czuwa nad jego sprawnym przebiegiem

Zaangażowanie Business Consultanta, który prześwietli procesy w Twojej firmie i dołoży starań, aby Occubee wpłynęło na poprawę strategicznych metryk

Wsparcie specjalistów z działów Data Science i Data Analysis, którzy będą czuwać nad merytoryczną stroną dostarczanych wyników

Szkolenie z korzystania z platformy i jej poszczególnych funkcjonalności

Po uruchomieniu produkcyjnym:

Kilkumiesięczny etap Hyper Care obejmujący regularne spotkania statusowe

Nielimitowany kontakt i pełne wsparcie zespołu Customer Impact w codziennym użytkowaniu platformy

Doraźne spotkania doszkalające na życzenie

Business reviews organizowane raz w kwartale, które służą wymianie doświadczeń, analizowaniu efektów korzystania z platformy i identyfikowaniu nowych szans biznesowych

Szczegóły wdrożenia i opieki serwisowej przedstawiamy na etapie składania oferty. Chcesz je poznać? Skontaktuj się z nami.

Umów
rozmowę

Porozmawiaj z naszym konsultantem o potrzebach
Twojego biznesu.

cta-image