Loader WAIT A MOMENT...

All rights reserved © 3Soft

Umów demo
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
Realizacja projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich
DATA: 22.03.2021
3Soft Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Uruchomienie innowacyjnej usługi prognozowania sprzedaży dla podmiotów branży retail w modelu software as a service”.

Dofinansowanie pozwoli Spółce na stworzenie dedykowanej platformy analitycznej, która zostałaby wykorzystana do świadczenia innowacyjnej usługi prognozowania sprzedaży na poszczególne produkty (SKU) dla podmiotów branży retail w modelu SaaS, będącej efektem prac B+R, współfinansowanych przez NCBiR i realizowanych przez Spółkę wraz z Politechniką Śląską.

Wartość projektu: 785 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 353 250 PLN
Okres realizacji: 2020-2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

3Soft Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zintegrowana Platforma Zarządzania Projektami i Zadaniami. Narzędzie planowania, wymiany informacji, współpracy i komunikacji”.

Wynikiem oraz celem realizacji projektu jest stworzenie Zintegrowanej Platformy dedykowanej Pracownikom, gdzie zaczyna się interakcja z systemami wykorzystywanymi w firmie. Wszystkie narzędzia wykorzystywane w procesie tworzenia oprogramowania zostaną spięte razem i staną się spójnym systemem z punktu widzenia Pracownika. Narzędzie pozwoli w łatwy sposób rejestrować rzeczywisty czas pracy nad każdym zadaniem, podpowie jakie kolejne zadanie powinno być realizowane. Celem nadrzędnym jest poprawa przepływu informacji między pracownikami, rejestrowanie tej informacji oraz poprawa możliwości analizowania danych online z projektu.

Wartość projektu: 901 302,08 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 449 361,04 PLN
Okres realizacji: 2019-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

3Soft Spółka Akcyjna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „System wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą dla branży handlu detalicznego (DSS-RETAIL)”.

Wynikiem oraz celem realizacji projektu będzie system wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą specjalistyczną dla procesów biznesowych realizowanych w branży retail. Punktem styku tych procesów są modele prognozowania sprzedaży jako kluczowe komponenty mające wpływ zarówno na planowanie dystrybucji towarów jak również na politykę zakupową (ilość towaru, cena) stosowana przez firmy działające w branży retail.

Wartość projektu: 4 055 326,47 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 216 478,82 PLN
Okres realizacji: 2018-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.