Loader WAIT A MOMENT...

All rights reserved © 3Soft

WYWIAD: Platforma OCCUBEE – nowy produkt 3Soft
WYWIAD: Platforma OCCUBEE – nowy produkt 3Soft
DATA: 28.09.2020 CZAS CZYTANIA: 4 min

3Soft wprowadza na rynek produkt OCCUBEE – platformę do prognozowania sprzedaży w branży retail opartą na Sztucznej Inteligencji. O potencjale rozwiązania rozmawiamy z Michałem Koziara, CEO, 3Soft S.A.

Michał Koziara, CEO, 3Soft S.A.

Skąd wziął się pomysł na stworzenie platformy OCCUBEE?

Impulsem był dla nas zbieg trzech czynników. Po pierwsze nasze 17 letnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych dla liderów rynku. Po drugie megatrend określany mianem Data-Driven Business, czyli wykorzystanie danych i Sztucznej Inteligencji w biznesie. Po trzecie fakt, że średniej wielkości retailerzy i producenci stoją przed takimi samymi wyzwaniami jak najwięksi gracze na rynku, ale potrzebują gotowych rozwiązań informatycznych, które gwarantują szybkie wdrożenie i mierzalne efekty, bez dużych nakładów finansowych.

Do czego służy OCCUBEE?

Bazując na danych i Sztucznej Inteligencji, poprawiamy działanie łańcucha dostaw: od zatowarowania sklepów, przez optymalne stany magazynowe dla kanałów offline i online, aż  po zamówienia dla dostawców i plany produkcji. Platforma OCCUBEE automatycznie zamienia dane sprzedażowe, informacje o setkach czy tysiącach produktów i dziesiątki specyficznych dla retailu czynników w wartościowe prognozy sprzedaży.

Platforma OCCUBEE automatycznie zamienia dane sprzedażowe, informacje o setkach czy tysiącach produktów i dziesiątki specyficznych dla retailu czynników w wartościowe prognozy sprzedaży.

Krótkoterminowe prognozy sprzedaży dla każdego produktu i sklepu odrębnie są punktem wyjścia do automatycznego generowania list komisjonowania w magazynach. Dzięki temu zapewniamy optymalne zatowarowanie sklepów, unikając out-of-stocków i overstocków. Średniookresowe prognozy popytu dla rynku służą do zapewniania optymalnych stanów magazynowych, optymalizacji logistyki czy pracy w magazynie, a także pozwalają automatycznie generować zlecenia dla dostawców i planować produkcję. 

Czym OCCUBEE różni się od innych podobnych rozwiązań?

Mimo, że zaawansowana analityka danych i Sztuczna Inteligencja od kilku lat traktowane są jako megatrend, w retailu są popularne głównie w e-commerce. Natomiast offline i kluczowe dla retailu procesy związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw nadal opierają się na ręcznych analizach i Excelu.

W przypadku producentów plany produkcji opierają się na planach sprzedaży, które opracowywane są ręcznie, na bazie historii sprzedaży i wiedzy eksperckiej menadżerów. Często, ze względu na skalę działania i brak dostępu do danych, decyzje podejmowane są na podstawie intuicji, a nie faktów.

OCCUBEE pozwala wejść na wyższy poziom optymalizacji procesów – w oparciu o dane i Sztuczną Inteligencję automatyzujemy podejmowanie kluczowych dla retailu decyzji. Bazujemy na danych, będących w posiadaniu każdego retailera czy producenta.

OCCUBEE pozwala wejść na wyższy poziom optymalizacji procesów – w oparciu o dane i Sztuczną Inteligencję automatyzujemy podejmowanie kluczowych dla retailu decyzji. Bazujemy na danych, będących w posiadaniu każdego retailera czy producenta.

Ponadto, OCCUBEE zbudowaliśmy przy ścisłej współpracy z retailerami i producentami, tworząc system informatyczny dopasowany do specyfiki branży, a więc uwzględniający czynniki kluczowe do odnoszenia sukcesów na rynku. Takie podejście wymaga umiejętnego wdrożenia. Dlatego współpracę zawsze zaczynamy od warsztatów biznesowo-technologicznych z zespołem klienta. Podczas warsztatów analizujemy bieżącą sytuację oraz cele biznesowe. Wspólnie zastanawiamy się nad dostępnymi danymi i procesami, które mogą podlegać optymalizacji poprzez wykorzystanie Sztucznej Inteligencji.

Jakie są korzyści z używania platformy OCCUBEE?

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych pozwala automatyzować kluczowe dla branży retail procesy biznesowe i wykorzystywać pełen potencjał drzemiący w danych. Co więcej, analizowanie danych nie wymaga inwestycji w dodatkowe wyposażenie sklepów, magazynów i linii produkcyjnych. Przy stosunkowo niskich nakładach, szybko można uzyskać realne korzyści biznesowe, które w konkretny sposób wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Analizowanie danych nie wymaga inwestycji w dodatkowe wyposażenie sklepów, magazynów i linii produkcyjnych. Przy stosunkowo niskich nakładach, szybko można uzyskać realne korzyści biznesowe, które w konkretny sposób wpłyną na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Mówimy tutaj nie tylko o wzroście sprzedaży poprzez minimalizację out-of-stocków, redukcji strat dzięki ograniczeniu overstocków czy optymalizacji stanów magazynowych, ale także o zwiększeniu rotacji towarów w magazynie, zmniejszeniu kosztów produkcji związanych z koniecznością przezbrajania linii produkcyjnych oraz zapewnieniu wymaganych stanów surowców i opakowań.

Czy tej klasy rozwiązanie nie jest zbyt dużą rewolucją?

OCCUBEE nie wymaga zmiany procesów biznesowych. Odwrotnie, w systemie modelujemy rzeczywiste procesy. Pozwala nam to poprawiać sprzedaż, minimalizować straty i koszty bez wprowadzania rewolucyjnych zmian.

Uruchomienie OCCUBEE nie wymaga ingerencji w systemy transakcyjne, co minimalizuje ryzyko wdrożenia i zapewnia wysoką ciągłość działania. Dane są kopiowane do chmury MS Azure, a analizowane wyniki zasilają obecne w architekturze klienta systemy w centrali, magazynie i sklepach.

Tworząc OCCUBEE przyświecała nam idea, by dostarczyć biznesowi korzyści wynikające z wyrafinowanej analizy danych, bez konieczności zgłębiania tajników Sztucznej Inteligencji, jednocześnie jednak dając pełną kontrolę nad przebiegiem procesów w całym łańcuchu dostaw.