Polityka Prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Dbamy o Twoją prywatność. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.occubee.com. Dodatkowe informacje na temat plików cookies oraz podobnych technologii możesz znaleźć w Polityce cookies: www.occubee.com/polityka-cookies/.

I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podstawowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Jeżeli jedynie przeglądasz naszą stronę internetową nie musisz informować nas o swojej tożsamości. Do zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych może natomiast dochodzić w związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony oraz w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego. Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach stanowić również dane zawarte w plikach cookies – wówczas, gdy pozwalają na Twoją identyfikację.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz, w celach marketingowych, w celu dopasowania treści witryn internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć, pomiarów statystycznych oraz udoskonalenia naszej strony i usług.
Poza wykorzystywaniem plików cookies na potrzeby wyświetlania dostosowanych do Ciebie reklam, Twoje dane osobowe nie są poddawane profilowaniu (o możliwości wyłączenia plików cookies przeczytasz w dalszej części Polityki prywatności).

Administratorem danych osobowych jest:

Occubee S.A.

ul. Gawronów 6, 40-527 Katowice

KRS: 0001083172
NIP: 954-286-67-00
REGON: 527612815

e-mail: office@occubee.com

www.occubee.com

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania.
W przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingu dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora – chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu informacji marketingowych, natomiast w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody.
W odniesieniu do świadczonych przez nas usług Twoje dane są przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, a po zakończeniu ich świadczenia – wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
W przypadku przetwarzania danych w celu dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania naszych usług, Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania ze świadczonych przez nas usług.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą przetwarzania Twoich danych w przypadku korzystania ze świadczonych przez nas usług jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
W zakresie dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, marketingu własnych produktów i usług, wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania naszych usług, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie z uwagi na uzasadniony interes administratora).
W przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingowej celem przetwarzania jest przekazywanie Tobie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Ci treści gromadzonych w serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, a także uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni) – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych

W odniesieniu do świadczonych przez nas usług podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W razie niepodania danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszej strony, w tym zapisywanych w plikach cookies, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia (np. komputera).
Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. w celu dopasowania treści strony do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć, pomiarów statystycznych i udoskonalania usług, służy zapewnieniu wysokiej jakości naszego serwisu. Niezebranie danych w tych celach może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony i jej poszczególnych funkcjonalności.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@3soft.pl, lub poczty tradycyjnej – pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Occubee S.A., ul. Gawronów 6, 40-527 Katowice.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych
  • prawo do usunięcia Twoich danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania, jak również sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
    wycofaniem),
  • w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w ramach świadczonej przez nas usługi – prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu przesłania tych danych innemu administratorowi.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies – za Twoją zgodą – dostęp do danych mogą mieć podmioty, z których technologii korzystamy (np. Google) lub podmioty, których wtyczki znajdują się na naszej stronie internetowej, w szczególności podmioty prowadzące serwisy społecznościowe.

II. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ na niniejszej stronie stanowią własność intelektualną Occubee S.A. i są prawnie chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ich kopiowanie lub inne wykorzystywanie dla celów komercyjnych, a także dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez uprzedniej pisemnej zgody Occubee S.A. są zabronione.

AVISO DE PRIVACIDAD

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particular
Read more