Prognozowanie sprzedaży i popytu

Occubee automatycznie zamienia duże ilości danych transakcyjnych, informacje o tysiącach produktów i dziesiątki specyficznych dla handlu i produkcji czynników w wartościowe prognozy sprzedaży i popytu. Holistyczna analiza danych z całego łańcucha dostaw i zaawansowane metody prognozowania to przepustka do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej i zwiększenia rentowności Twojej firmy.

Realne korzyści

Co wyróżnia prognozowanie z Occubee?

Holistyczna i szczegółowa analiza danych

W Occubee kompleksowo analizujemy duże zbiory danych.

Uwzględniamy dane o szerokim i zróżnicowanym zakresie, w tym dane sprzedażowe i stockowe, zmienne wewnętrzne (np. cena, kampania marketingowa) i zmienne zewnętrzne (np. kalendarz świąt, prognoza pogody). Zachowujemy przy tym szczegółowy poziom agregacji danych.

Nasze prognozy mogą obejmować cały dostępny asortyment i być tworzone na poziomie punktów sprzedaży, magazynów lub obsługiwanych rynków.

Wyrafinowane metody prognozowania

W procesie prognozowania stosujemy zaawansowane modele uczenia maszynowego (machine learning), które są modelami przyczynowo-skutkowymi.

Atrybuty modeli dobieramy tak, aby oddawały specyfikę danej branży oraz odpowiadały na wymagania konkretnego biznesu.

Wykorzystujemy przy tym algorytmy automatycznej sztucznej inteligencji (automated AI), dzięki którym dobór informacji zasilających model jest zautomatyzowany. To zapewnia szybkość i precyzyjność działania.

Parametry prognoz dopasowane do potrzeb biznesu

Parametry prognoz definiujemy w sposób, który najlepiej odpowiada specyfice Twojej firmy i Twoim oczekiwaniom. Prognozy mogą różnić się ze względu na:

horyzont – prognozy krótkoterminowe (np. 7 dni), średnioterminowe (np. 7 tygodni), długoterminowe (np. 7 miesięcy),

częstotliwość – prognozy generowane codziennie, raz na tydzień, raz w miesiącu,

granulacja – prognoza z agregacją dzienną, tygodniową, miesięczną,

poziom szczegółowości – np. prognoza sprzedaży per SKU/PoS, prognoza popytu per kategoria produktowa/rynek, prognoza sprzedaży per kategoria nadrzędna/kanał sprzedaży.

Możliwość reakcji eksperta w sytuacjach nietypowych

Prognozowanie w Occubee, oparte na zaawansowanych algorytmach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, przebiega automatycznie i jest monitorowane przez nasz zespół.

Proces ten nie wymaga od Ciebie posiadania specjalistycznej wiedzy w obszarze Data Science, ani posiadania własnego data center.

Jako ekspert masz jednak możliwość modyfikowania wyników prognoz za pomocą współczynników korygujących. To pozwala Ci szybko reagować na dynamiczne zmiany w Twoim biznesie i na rynku.

Krok po kroku

Jak przebiega proces
prognozowania w Occubee?

Pobieranie danych

Pobieranie danych paragonowych, sklepowych i magazynowych oraz informacji dotyczących przeszłych i przyszłych cen, planowanych promocji etc..

Pre-processing

Weryfikacja spójności i kompletności danych. Agregacja danych sprzedażowych. Obliczanie dodatkowych miar statystycznych.

Przygotowanie danych do modelowania

Przygotowanie danych obejmujących m.in. historyczną sprzedaż, czynniki wewnętrzne, czynniki zewnętrzne i zmienne pomocnicze.

Trenowanie modelu

Wybór danych, które podnoszą jakość prognoz testowych, spośród wszystkich dostępnych informacji.

Prognozowanie

Uwzględnienie danych wykorzystanych w procesie trenowania modelu, ale obejmujących okresy objęte prognozą.

Weryfikacja jakości modelu

Wyznaczenie miar jakości dla wygenerowanych prognoz oraz ich analiza.

Generowanie prognoz

Prognozy dostarczane są do systemu klienta.

Nowe spojrzenie na biznes

Osiągaj więcej z Occubee

Jak często odpowiadasz sobie na pytanie, jak sprzedaje się konkretny produkt w konkretnym sklepie Twojej sieci?

Bez Occubee

Tradycyjne metody

Prognozowanie oparte o intuicję i czasochłonne analizy eksperckie.

Fragmentaryczna analiza

Analiza 20% asortymentu, który generuje najwyższą sprzedaż.

Wysokopoziomowa agregacja danych

Prognozowanie dla kategorii produktowej w danej kategorii sklepów (podział na sklepy nisko-, średnio- i wysokoobrotowe).

Z Occubee

Zaawansowane metody

Prognozowanie z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Kompleksowa analiza

Analiza 100% asortymentu.

Niskopoziomowa agregacja danych

Prognozowanie dla konkretnego produktu w konkretnym punkcie sprzedaży.

Przykładowe scenariusze prognozowania sprzedaży

Umów
discovery call

Porozmawiaj z naszym konsultantem o potrzebach Twojego biznesu
w zakresie prognozowania sprzedaży i popytu.

cta-image