Alokacja i Replenishment

Optymalne zatowarowanie sklepów w całej sieci handlowej

Zautomatyzuj alokację i replenishment z Occubee. Zadbaj o odpowiednią dostępność produktów w sklepach online i offline. Zwiększ sprzedaż liczbowo i wartościowo. Ogranicz koszty magazynowania i logistyki.

Krok po kroku

Jak to robimy w Occubee?

Krok 1

Prognoza sprzedaży

System dostarcza krótkoterminowe prognozy sprzedaży dla kanałów offline i online, na poziomie sklepu i artykułu.

Prognozy są generowane w oparciu o dzienną sprzedaż paragonową. Uwzględniają też dane wewnętrzne (np. cena, planowane akcje marketingowe) i zmienne zewnętrzne (np. pogoda, święta i wydarzenia specjalne).

Krok 2

Zapotrzebowanie sklepowe

Na podstawie prognoz sprzedaży system określa zapotrzebowanie sklepowe na wybrany produkt w konkretnym punkcie sprzedaży.

Zapotrzebowania uwzględniają też dodatkowe parametry, takie jak pojemność półki czy sekcji sklepowej oraz poziomy minimum/optimum/ maksimum stanu sklepowego dla SKU lub kategorii produktowej.

Krok 3

Polecenie komisjonowania

Na bazie zapotrzebowań sklepowych automatycznie generowane są polecenia komisjonowania.

To pozwala przyspieszyć składanie zamówień na konkretne towary do magazynu, a następnie dostarczenie ich do właściwych sklepów. Automatyzacja zapewnia większą płynność pracy na linii jednostka handlowa–magazyn.

średnio 97% dostępność
na półkach sklepowych
wzrost sprzedaży
o 10-25%
redukcja zapasów
o 30%
Przebieg procesu

Jak Occubee współpracuje
z Twoimi systemami?

Occubee działa równolegle do innych systemów informatycznych i nie zakłóca bieżących procesów. Dzięki temu możliwe jest płynne wdrożenie, a następnie korzystanie z platformy, przy zachowaniu ciągłości działania istniejącej infrastruktury IT.
System źródłowy Klienta

System ERP

Pobieranie
danych

Pobieranie danych sprzedażowych i słownikowych

Prognoza
sprzedaży

Przetwarzanie danych, trenowanie modeli i generowanie prognoz sprzedaży

Zapotrzebowania
sklepowe

Generowanie zapotrzebowań sklepowych

Polecenie
komisjonowania

Generowanie propozycji poleceń komisjonowania

Udostępnienie poleceń

Udostępnienie poleceń komisjonowania

System źródłowy Klienta

System ERP

Jakie korzyści
możesz osiągnąć?

Zredukuj out-of-stocki w sklepie

Przyspiesz procesy alokacji i replenishmentu dzięki automatyzacji. Zmniejsz ryzyko utraconej sprzedaży. Osiągaj maksymalną wartość ze sprzedaży produktów sezonowych. 

Wyeliminuj overstocki

Unikaj nadmiernie zaalokowanego kapitału i utrzymuj zdrowy cash flow. Zmniejsz koszty magazynowania. Zredukuj straty produktów o krótkim terminie ważności.

Zwiększ sprzedaż

Wykorzystaj pełen potencjał sprzedażowy danego POS i produktu. Optymalizuj zatowarowanie per sklep i SKU z uwzględnieniem indywidualnego potencjału każdego z nich.

Utrzymuj satysfakcjonujące marże

Ogranicz konieczność wyprzedawania lub rabatowania produktów wolno rotujących. Zredukuj koszty transportu poprzez właściwe wypełnienie aut dostawczych w oparciu o prognozy sprzedaży.

Podnieś wydajność pracy

Wyeliminuj ręczne zamawianie produktów do sklepów. Zautomatyzuj rutynowe czynności. Pozwól Twoim ekspertom skupić się na zadaniach wymagających ich szczególnej wiedzy i uwagi.

Umów demo

Spotkaj się z naszym konsultantem i zobacz,
jak działa Replenishment w Occubee.

cta-image

Lubisz wiedzieć więcej?

Dołącz do naszego newslettera

Newslettery wysyłane są w formacie wiadomości e-mail, nie częściej niż raz w miesiącu bądź niezwłocznie w przypadku istotnych aktualności/zmian/treści edukacyjnych. Więcej w regulaminie.