Zarządzanie stockiem magazynowym

Occubee pomaga zminimalizować poziom brakujących i nadmiernych zapasów w magazynie. Z jednej strony oznacza to wzrost sprzedaży, a z drugiej optymalizację przepływów pieniężnych i zmniejszenie zamrożonego kapitału bez ryzyka utraconej sprzedaży. Skorzystaj z możliwości świadomego zarządzania stockiem magazynowym, uwolnienia zamrożonego kapitału i zwiększenia środków finansowych na inwestycje.

Realne korzyści

Co wyróżnia zarządzanie stockiem magazynowym z Occubee?

Zapewnienie optymalnego stanu zapasów w magazynie

W Occubee dbamy o kompleksową analizę dużych zbiorów danych, które wykorzystujemy w procesie prognozowania. Prognozy popytu zestawiamy z informacjami o aktualnym stocku magazynowym, aby z odpowiednim wyprzedzeniem generować zamówienia do dostawców.

Zapewniamy dostępność towarów w celu zaspokojenia popytu oraz uniknięcia utraconej sprzedaży spowodowanej jego brakiem. Mamy na uwadze poziom rotacji produktów, aby uniknąć zbędnego przetowarowania i zamrażania kapitału.

Umożliwiamy utrzymanie optymalnego stanu magazynowego zgodnie ze zdefiniowanymi strategiami oraz zdefiniowanymi parametrami, np. do minimum, optimum lub maksimum, odpowiadając na potrzeby Twojego biznesu.

Dostosowujemy proces generowania zamówień do dostawców do Twojego modelu biznesowego, wspieramy dowolną liczbę magazynów, a także magazyny cross-dock. Zyskujesz możliwość obserwacji i szybkiego reagowania na zmieniające się trendy i zachowania konsumentów w oparciu o realne dane.

Holistyczne spojrzenie na zarządzanie zapasami w trzech wymiarach: co?, gdzie?, kiedy?

Dzięki Occubee możesz trafnie odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów i budować przewagę konkurencyjną poprzez adekwatne do popytu zatowarowanie magazynów, uwzględniając wymagania poszczególnych kanałów i rynków sprzedaży.

Dostosowujemy horyzont i częstotliwość generowanej prognozy popytu do Twojego modelu biznesowego: tygodniowo, miesięcznie, rocznie.

Generujemy prognozy popytu nie tylko w krótkim, ale również w długim horyzoncie czasu, co pozwoli Ci podejmować adekwatne decyzje biznesowe.

Oferujemy różnorodne strategie zatowarowania magazynów.
W zależności od Twoich potrzeb generujemy prognozy popytu na produkt, kategorię produktową, a także osobno dla każdego kanału sprzedaży i rynku.

Adekwatne zarządzanie zapasami magazynowymi

Occubee działa w oparciu o elastyczny Designer Procesów, który pozwoli Ci zamodelować nawet najbardziej złożone przypadki biznesowe przy wykorzystaniu komponentów Machine Learning.

Za sprawą intuicyjnego i łatwego w obsłudze Designera Procesów z powodzeniem odzwierciedlisz swój model biznesowy i strategie zatowarowania dla poszczególnych magazynów.

Sam decydujesz, na jakim poziomie zapasów chcesz operować w oparciu o precyzyjną prognozę popytu: możesz dostosować stock magazynowy do różnych strategii, zwiększając częstotliwość dostaw albo utrzymując bezpieczny bufor w magazynie.

Wsparcie procesu zakupowego

Occubee umożliwia składanie zamówień do Twoich dostawców w sposób zautomatyzowany lub też pozostawia ostateczne decyzje zakupowe Twoim ekspertom, sugerując jednak odpowiednie produkty i ilości. Z naszą pomocą zabezpieczysz swój stock, składając zamówienie z odpowiednim wyprzedzeniem i na wymaganą ilość towaru.

W procesie zarządzania stockiem magazynowym uwzględniamy minima logistyczne i lead time Twoich dostawców, a także towar w drodze, warunki dostawy i umożliwiamy dywersyfikację portfolio dostawców za sprawą różnorodnych strategii wyboru.

Platforma Occubee umożliwia pełną automatyzację, jednocześnie zapewnia możliwość kontroli dla Twoich ekspertów. Generowanie zamówień do dostawców może odbywać się automatycznie bądź półautomatycznie z zachowaniem kontroli, jakiej wymaga Twój biznes i z wykorzystaniem Twoich pracowników.

Nowe spojrzenie na biznes

Osiągaj więcej z Occubee

Bez Occubee

Działania reaktywne

Brak możliwości reagowania just-in-time na zmiany popytu i podaży oraz nieprzewidziane sytuacje biznesowe.

Ręczne generowanie zamówień

Ręczne generowanie zamówień do dostawców i poleceń zatowarowania sklepów.

Wysokopoziomowa agregacja danych

Prognozowanie dla kategorii produktowej w danej kategorii sklepów (podział na sklepy nisko-, średnio- i wysokoobrotowe).

Z Occubee

Działania w czasie rzeczywistym

Reagowanie just-in-time dla danego produktu w danym sklepie.

Automatyczne generowanie zamówień

Automatyczne generowanie zamówień do dostawców i poleceń zatowarowania sklepów.

Niskopoziomowa agregacja danych

Prognozowanie dla konkretnego produktu w konkretnym punkcie sprzedaży.

Przykładowe scenariusze generowania zamówień magazynowych

Umów
discovery call

Porozmawiaj z naszym konsultantem o potrzebach Twojego biznesu.

cta-image