Zarządzanie stockiem sklepowym

Świadome zarządzanie stockiem sklepowym pozwala zwiększyć sprzedaż i uwolnić zaalokowany kapitał w nadmierny zapas. Za sprawą Occubee poprawisz dostępność produktów na półkach sklepowych, co uchroni Twój biznes przed utraconą sprzedażą. Redukcja zbyt wysokich zapasów pozwoli Ci uniknąć strat oraz konieczności wyprzedawania towaru po niższej cenie.

Realne korzyści

Co wyróżnia zarządzanie stockiem sklepowym z Occubee?

Automatyczne generowanie prognoz sprzedaży

Za pomocą Occubee zwiększysz sprzedaż, wartość całego koszyka zakupowego maksymalizując marżę, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów. Na podstawie automatycznie generowanych prognoz sprzedaży opartych o sztuczną inteligencję i Machine Learning, zoptymalizujesz proces zatowarowania sklepów dla osiągnięcia jak najwyższej dostępności towarów i jak najwyższej sprzedaży.

W oparciu o zaawansowaną analitykę danych, sztuczną inteligencję i dopasowane do potrzeb Twojego biznesu modele Machine Learning, generujemy prognozy sprzedaży w oparciu o codzienną sprzedaż paragonową, przy uwzględnieniu dodatkowych danych, takich jak cena, planowane akcje marketingowe, prognoza pogody, święta czy okresy specjalne.

Prognozy sprzedaży generujemy, w zależności od przyjętych przez Ciebie strategii biznesowych, na poziomie SKU lub kategorii produktowych, odrębnie dla poszczególnych sklepów. Dzięki odpowiedniej agregacji danych możliwe jest uchwycenie sezonowości sprzedaży poszczególnych produktów i reagowanie na zmieniające się otoczenie biznesowe z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zapotrzebowania sklepowe na wybrany produkt w każdym z punktów sprzedaży

Occubee określa zapotrzebowania sklepowe dla poszczególnych produktów z uwzględnieniem specyfiki każdego punktu sprzedaży. Zapotrzebowania uwzględniają także dane dodatkowe, na przykład pojemność półki czy sekcji sklepowej.

Określamy zapotrzebowania sklepowe na podstawie prognoz sprzedaży w połączeniu z codziennie aktualizowanym stanem zapasów w sklepach. Wykorzystanie prognoz sprzedaży pozwoli Ci zareagować na bieżące sytuacje biznesowe, trendy konsumenckie i zmieniającą się sprzedaż oraz umożliwi dotowarowanie sklepu w odpowiednim momencie.

Zapotrzebowania sklepowe generowane są codziennie w celu zapewnienia jak najlepszej dostępności produktów przy uwzględnieniu dynamiki sprzedaży. Dodatkowo, uwzględniana jest specyfika Twojego biznesu i potrzeby klientów, dlatego określamy wartości minimum, optimum i maksimum dla każdego sklepu na poziomie pojedynczego SKU lub kategorii produktowej.

Płynność pracy na linii punkt sprzedaży-magazyn

Z pomocą Occubee na bazie prognoz i zapotrzebowań magazynowych otrzymasz także polecenia komisjonowania, co pozwoli na dostarczenie z magazynu odpowiednich produktów do odpowiednich punktów sprzedaży. Dzięki temu procesowi utrzymasz optymalny poziom zapasów w sklepach i zmaksymalizujesz zyski oraz zbudujesz płynną współpracę z dostawcami.

Bazując na prognozach sprzedaży i zapotrzebowaniach na produkty każdego ze sklepów Occubee automatycznie generuje polecenia komisjonowania. W celu zapewnienia najlepszej dostępności produktów i uniknięcia pustych półek określane są także minima, optima i maksima dla każdego sklepu.

Przy uwzględnieniu strategii i potrzeb Twojego biznesu ustalimy parametry jakościowe i ilościowe w celu utrzymania różnorodności asortymentu, a o optymalną dystrybucję produktów zadba skuteczne alokowanie towaru w sklepach.

Zadbasz o maksymalizację sprzedaży w całym cyklu życia produktu i wydobędziesz potencjał sprzedażowy sklepów dzięki świadomej alokacji produktów opartej na liczbach, a nie intuicji.

Nowe spojrzenie na biznes

Osiągaj więcej z Occubee

Jak często odpowiadasz sobie na pytanie, jak sprzedaje się konkretny produkt w konkretnym sklepie Twojej sieci?

Bez Occubee

Prognozy oparte o intuicję

Podejmowanie decyzji biznesowych jedynie w oparciu o raporty wyników historycznych.

Ręczne analizy

Konieczność przygotowywania czasochłonnych analiz w oparciu o dane pobierane z różnych źródeł.

Fragmentaryczna analiza

Analiza 20% asortymentu, który generuje najwyższą sprzedaż.

Z Occubee

Prognozy oparte o zaawansowane algorytmy

Dedykowane prognozy popytu i sprzedaży.

Automatyczne analizy

Analiza dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym.

Kompleksowa analiza

Analiza 100% asortymentu.

Przykładowe scenariusze prognozowania sprzedaży

Umów
discovery call

Porozmawiaj z naszym konsultantem o potrzebach Twojego biznesu.

cta-image